DUO-FLÄNS® är en helt unik produkt  
 

DUO-FLÄNS® består av två identiska delar som kan monteras både från sidan – utan att rördelarna monteras isär – eller i rörets längdriktning.

DUO-FLÄNS® tillverkas av kompositmaterial och är helt korrosionsfri.

DUO-FLÄNS® ger lägre montagekostnader.

DUO-FLÄNS® möjliggör mindre håltagning i valv och väggar då endast röret måste passera och flänsen monteras i efterhand.

DUO-FLÄNS® gör det lättare att svetsa påstick från grövre rör.

DUO-FLÄNS® är också ett bättre miljöval än konventionella rörflänsar av stål. Transportkostnaderna blir lägre eftersom fraktvolymen minskar då flänsarna inte behöver vara monterade från tillverkaren.

DUO-FLÄNS® eliminerar risken för klämskador orsakade av nedramlade flänsar vid montering på lodräta rör, då montören kan ha flänsarna i händerna.

DUO-FLÄNS® är en svensk uppfinning och tillverkas i Sverige.

Materialet i flänsen – Symalit® GMT – har utmärkta dielektriska egenskaper vilket gör att ingen risk för galvanisk korrosion föreligger. Det har dessutom låg vikt och är helt återvinningsbart.

 
DUO-FLÄNS® är ett registrerat varumärke av AMB Industri AB i Broakulla, Sverige. Alla rättigheter förbehålles.